Gambling meaning in tagalog

Gambling meaning in tagalog wind song casino

Termos e frases comuns. Ang hotel and casino calistoga california sugal ay nagkaroon ng maraming magkakaibang kahulugan depende sa kultura o kasaysayang pinaggagamitan nito.

Philippine Bible SocietyAngBiblia. Ang salitang sugal ay nagkaroon ng maraming magkakaibang kahulugan depende sa kultura o kasaysayang pinaggagamitan nito. Tagalog paws sa tagalog. By analyzing mythic tales as bearers of historical consciousness, the author explores the complex interactions between local culture, global interventions, and capitalist market forces. English wright in tagalog. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.

Translation and definitions of Filipino words. English translated into Spanish and Tagalog. List of Ga words. Gambler, n. [gámbler] Tahur. The florescence of gambling during the Spanish colonial era can be deduced from the fact that the contemporary Tagalog word for gambling is sugar, from (to play or gamble), while the Spanish tahur, meaning gambling as well as cheating. English to Tagalog. Search Query: gambling. Best translation match: English, Tagalog. gambling. sugal;. gambling. [gámbling] Sugal.

3 Replies to “Gambling meaning in tagalog”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *